Foreningsoplysninger | A/B Kongehøjen

A/B Kongehøjen

Foreningen

- Foreningsoplysninger

Seniorbofællesskabet AB Kongehøjen

Haretoften 2 – 70, Svogerslev, 4000 Roskilde

Matr. Nr. 17ey Svogerslev

CVR nr. 29899851

Bestyrelse:

 • Benny Kastrup Hansen, formand
 • Bjarne Colbe Nielsen, næstformand
 • Ole Sander, kasserer
 • Sven Hvitfelt Rasmussen, sekretær
 • Sanne Bladmose Rahbek

Suppleanter:

 • Jørn Holm
 • Jesper Vildal Ringvad

Administration:

 • Bestyrelsen i AB Kongehøjen
  Adresse: Haretoften 20
  E-mail adresse: abkongehojen@gmail.com

Revision:

 • Redmark – Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
  Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg

Bankforbindelse:

 • Nykredit Bank