Grøn dag

Starttidspunkt: 7. maj 2022, kl 09.30 Sluttidspunkt: 7. maj 2022, kl 13.00

Husk tilmelding

Inden hver arbejdsdag, vil vi
forsøgsvis gerne have at du/ I
tilmelder jer til Svend Erik.
Enten pr sms, mail eller på
dørklokken. Dette så vi kan
disponere og fordele arbejdsopgaverne,
de enkelte dage.
Og på starttidspunktet,
mødes vi alle ved skuret.

Denne dag er lugning på
programmet, dertil tilplantning
af det lange "Sortbærbed" ved
indgangen med bunddækkeplaner.