Grøn dag

Starttidspunkt: 6. marts 2022, kl 09.30 Sluttidspunkt: 6. marts 2022, kl 13.00

Husk tilmelding

Inden hver arbejdsdag, vil vi forsøgsvis gerne have at du/ I tilmelder jer,
til Svend Erik. Enten pr sms, mail eller på dørklokken.
Dette så vi kan disponere og fordele arbejdsopgaverne, de enkelte dage.
Og på starttidspunktet, mødes vi alle ved skuret.